Вимоги укладення договору постачання природного газу

 • споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;
 • договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код.

Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

 • заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
 • належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;
 • довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності);
 • копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи – підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах:

  Для юридичної особи – резидента України:

  • виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (видається державним реєстратором);
  • довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) (видається органом статистики);
  • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП), повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду (якщо державна реєстрація юридичної особи проведена до 17 грудня 2012р.);
  • виписка із статуту (титульна, сторінка з підписом особи, уповноваженої на підписання статуту, сторінка з посвідчувальним написом нотаріуса, що завіряв статут, а також сторінки, що містять відомості про найменування і місцезнаходження юридичної особи, види діяльності, повноваження органів управління);
  • протокол і наказ про призначення керівника (у разі підписання Договору керівником) або доручення/довіреність на особу, уповноважену підписувати Договір;
  • свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо Контрагент є платником ПДВ); свідоцтво платника єдиного податку (у разі, якщо Контрагент є платником єдиного податку);

  Для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – резидента України:

  • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (видається державним реєстратором);
  • документ, що посвідчує фізичну особу (паспорт громадянина України (сторінки, на яких є фотографії, а також вказані: прізвище, ім’я, по батькові, ким і коли виданий паспорт, місце реєстрації);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків;
  • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП);
  • свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо контрагент є платником ПДВ);
  • свідоцтво платника єдиного податку (у разі, якщо контрагент є платником єдиного податку);
  • заява про згоду на обробку персональних даних (оригінал);

  Для фізичної особи – резидента України:

  • паспорт (сторінки, на яких є фотографії, а також вказані: прізвище, ім’я, по батькові, ким і коли виданий паспорт, місце реєстрації);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків;
  • заява про згоду на обробку персональних даних (оригінал);

  Для юридичних осіб – нерезидентів України:

  • документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витягі з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), легалізовані належним чином;
  • положення про філіюабопредставництво;
  • довіреність на здійсненняпредставницькихфункцій, оформленузгідно з законом країни, де офіційнозареєстровано контору іноземногосуб’єктагосподарськоїдіяльності;
  • Документи, зазначенівище, мають бути нотаріальнозасвідчені за місцемїхвидачі і легалізованіналежним чином в консульськихустановах, якіпредставляютьУкраїну.
  • Свідоцтво про реєстраціюпредставництва/філіївідМіністерстваекономічногорозвитку і торгівліУкраїни;
  • виписка/витяг з Єдиного державного реєструюридичнихосіб і фізичнихосіб-підприємців (видаєтьсядержавнимреєстратором);
  • довідка з Єдиного державного реєструпідприємств і організаційУкраїни (ЄДРПОУ) (видається органом статистики);
  • довідка про постановку на облікплатникаподатків (Ф – 4 ОПП), повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду (якщодержавнареєстрація проведена до 17 грудня 2012р.).

  Також обов’язково для всіх:

  • копія заяви-приєднання з газорозподільчого підприємства

  Завантажити → Договір постачання природного газу
  Контакти:
  Телефон юридичного відділу:
  +38 (048) 752 80 40” data-wplink-url-error=”true”>+38 (048) 752 80 40
  Email : dogovor@palmiraegaz.com.ua