Як змінити постачальника?

Для зміни постачальника Споживач має здійснити наступні кроки:

– укласти договір з новим постачальником;
– розірвати договір постачання природного газу з діючим постачальником;
– здійснити розрахунок з діючим постачальником або укласти з ним графік реструктуризації заборгованості за природний газ відповідно до вимого Правил постачання природного газу та отримати довідку про відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем).

Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності.
Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), або споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості, попередній постачальник має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.
Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.
Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем (чи за дорученням споживача його постачальником) зміни постачальника.