Зміна лімітів

Відповідно до Договору постачання природного газу Постачальник зобов’язується поставити Споживачу у визначений ними період природний газ у кількості та порядку, передбаченому Договором, а також надавати послуги із замовлення (бронювання) розподілу потужності (послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи). у разі відхилення фактично відібраних Споживачем обсягів природного газу від замовлених обсягів, визначених договором більше ніж на 5%,Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення або недобір об’єму (обсягу) природного газу, які розраховуються за формулою, яка встановлена пп. 2 п. 1 розділу VI Правил постачання природного газу.

Споживач має право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу добової номінації та/або місячної номінації шляхом подання реномінації обсягів транспортування газу для окремої газової доби та/або газового місяця в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.
Всі зміни замовлених обсягів повинні бути оформлені у письмовій формі, шляхом подання заяви на зміну (збільшення/зменшення) запланованого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період (реномінація), підписані Споживачем і надані Постачальнику до 20 числа розрахункового періоду включно.

Споживач подає заяву шляхом надання її до газопостачальної організації та/або направленням такої заяви в особистому кабінеті Споживача.